Hermesse » Specials » Persoonlijkheidsstoornissen

Een beetje vreemd of psychisch gestoord?

Een beetje vreemd of psychisch gestoord? Wat gedraagt de buurman zich toch vreemd! Waarom is mijn moeder altijd zo warrig in haar spraak? 10-15 procent van de mensheid loopt rond met een persoonlijkheidsstoornis, slechts enkele luttele percentages komen terecht bij een therapeut. Kunt u helpen? Kunt u er mee leven? Is er wat aan te doen? Hoe herken ik als leek welke stoornis ze heeft? Waarom moet ik daar achterheen? Een helpende hand door een stroom van informatie.

Persoonlijkheidsstoornis of alleen maar een beetje vreemd?

We kennen allemaal wel iemand uit de direkte omgeving die zich vaak merkwaardig gedraagt: enorm geëmotioneerd of juist totaal emotieloos, excentriek of juist heel onopvallend of ontwijkend.
De wetenschap dat ongeveer 10-15 procent van de mensheid een persoonlijkheidsstoornis heeft die het moeilijk maakt voor hem of haar om goed te functioneren in de maatschappij of die overlast veroorzaakt voor zijn/haar omgeving noopt tot het maken van deze special.

Persoonlijkheidsstoornissen zijn meestal initiëel meer een zaak voor de omgeving van de persoonsgestoorde dan voor de pschische en geestelijke hulpverlening. Om de eenvoudige reden dat merkwaardig gedrag niet altijd als afwijkend wordt gezien, laat staan als een psychologisch geclasseerde stoornis.

Excentriek en vreemd

 • paranoïde : extreem structureel achterdochtig en wantrouwend
 • schizoïde : structurele buiten proportionele afstandelijkheid en emotieloosheid
 • schizotypisch : structureel buiten proportioneel bizar en vreemd gedrag vaak gepaard gaand met een excentriek voorkomen

Emotioneel en grillig

 • theatraal: melo/dramamatisch, over- emotioneel, overdreven, opvallend gedrag, vaker negatief dan positief
 • narcistisch: arrogantie, egoïstisch/egocentrisch gedrag' übermenschneigingen, zichzelf superieur beschouwen
 • anti-sociaal: egocentrisch, impulsief, agressief en (vaak) gewelddadig gedrag, geen gevoel van schuldbesef
 • borderline: grote impulsiviteit, zwart-wit denken en doen, extreme heftige reacties op situaties, instabiel zelfbeeld

Angstig of bevreesd

 • ontwijkend of vermijdend: extreme verlegenheid, buitensporige angst voor afwijzing, vernedering of kritiek, vergaande onzekerheid
 • afhankelijkheidsstoornis: buitengewone afhankelijkheid van anderen, heeft altijd bevestiging nodig, kan niet tegen alleen zijn
 • Obsessief-compulsief: overdreven perfectionisme op alle gebieden, obsessive plichtsgetrouwheid, handelt obsessief
 • Werkverslaving als compulsief gestoord gedrag, ingebracht door angst.

Deze special geeft als het ware een raamwerk aan van de persoonlijkheidsstoornissen.
Bijna alle bovenstaande typen van persoonlijkheidsstoornissen zijn verder binnen InfoNu behandeld door andere infoteurs

Over Machiavelliaanse Narcistische persoonlijkheidstoornissen:

 • Gestoorde dictators: Narcistisch Machiavelliaanse persoonlijkheidsstoornis.
 • Mooie Philip: over een kwaardaardige Machiavelliaanse Narcist
.
Angst en Vrees als persoonlijkheidsstoornissen

Angst en Vrees als persoonlijkheidsstoornissen

Verhandeling over persoonlijkheidsstoornissen die worden gekenmerkt door angst en obsessie. Deze persoonlijkheidsstoornissen veroorzaken vaak een slecht- of disfunctioneren in de maatschappij. De pers…
Emotioneel en grillig: als persoonlijkheidsstoornissen

Emotioneel en grillig: als persoonlijkheidsstoornissen

10 tot 15 procent van de mensheid heeft last van persoonlijkheidsstoornissen. Lang niet elke persoonlijkheidsstoornis wordt ook onderkend als een psychische stoornis. Dit artikel bespreekt cluster b b…
Excentriek en Vreemd als persoonlijkheidsstoornissen

Excentriek en Vreemd als persoonlijkheidsstoornissen

10 tot 15 procent van de mensen om ons heen lijdt in meer of mindere mate aan persoonlijkheidsstoornissen. Een heel klein percentage daar van komt terecht bij de psycholoog. De rest kwakkelt door: zow…
Gestoorde dictators

Gestoorde dictators

In deze tijd van opstand, revolutie en burgeroorlog rijst de vraag weer : hoe hebben we het zover kunnen laten komen met die dictators? Zijn die machtswellustelingen die azen op enorm materieel gewin…
Mijn partner is werkverslaafd (workaholic)

Mijn partner is werkverslaafd (workaholic)

Werkverslaving of workaholisme... je hoort er niet vaak over, omdat werkverslaafden in het algemeen gewoon altijd aan het werk zijn. Wat is het precies, wat zijn de gevaren en wat is de impact op het…

Over een kwaadaardige Machiavelliaanse Narcist

Philips de Schone (1267-1314) kwam uitstekend weg in de geschiedenis: hij leek vroom, trouw aan zijn vrouw en deed alleen maar wat goed was voor... Philips. Over machtsmisbruik, geldzucht, niets ontzi…
Gepubliceerd door Hermesse op 03-04-2011, laatst gewijzigd op 23-04-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.