Hermesse » Specials » Erfenissen

Bijzondere zaken bij erfenissen

Bijzondere zaken bij erfenissen Erfenissen zijn normaal gesproken niet vaak voorkomende zaken in het dagelijks leven. Als zich dan al bijzonderheden voordoen bij een opengevallen erfenis staat men vaak voor een raadsel. In deze special worden minder vaak voorkomende of minder bekende erfrechtelijke situaties behandeld.

Erfrechtelijke bijzonderheden

Het Nederlandse erfrecht, geregeld in Boek 4 B.W, probeert open gekomen erfenissen door de dood van de erflater in zo goed mogelijke banen te leiden. Ook problemen die zich kunnen voordoen bij erfenissen zijn in Boek 4 geregeld, maar niet altijd even duidelijk vindbaar. Deze special probeert in de artikelen antwoord te geven op vragen ten aanzien van min of meer problematische erfenissen of onbekende fenomenen.

  • Afspraken maken voordat de erflater dood is.
  • Kan een vreemde (stiefouder) alles erven?
  • Wanneer ben je onwaardig om te erven?
  • Wat is een codicil precies?
  • Wat is een executeur-testamentair en wat doet hij?
  • Je moet bestaan om te kunnen erven
  • Is het beter om getrouwd te zijn?
  • Wie erft er toch niet?
  • Wat is een bewindvoerder?
Erfenissen: afspraken maken voordat de erflater dood is

Erfenissen: afspraken maken voordat de erflater dood is

Het erfrecht is in Nederland sinds 2010 weer vereenvoudigd. Vroeger mocht men geen afspraken maken over 'nog niet opengevallen erfenissen.' Hoe is dat nu?
Erfenissen: kan een vreemde (stiefouder) alles erven?

Erfenissen: kan een vreemde (stiefouder) alles erven?

Tot je grote schrik hertrouwt je vader of moeder op hoge leeftijd en vermaakt in het testament de gehele erfenis aan deze relatief nieuwe stief-ouder. Mag dat?
Erfenissen: wanneer ben je onwaardig om te erven?

Erfenissen: wanneer ben je onwaardig om te erven?

Het kan voorkomen dat iemand van een erfenis wordt uitgesloten door onwaardigheid. Wat is onwaardigheid precies? Wat moet je hebben gedaan om onwaardig te zijn?
Erfenissen: het codicil

Erfenissen: het codicil

Als een nalatenschap 'openvalt,' (dus na overlijden van de erflater) is er soms sprake van een codicil. Wat is een codicil? Hoe werkt het en waarvoor?
Erfenissen: de executeur-testamentair

Erfenissen: de executeur-testamentair

Als er een erfenis openvalt door de dood van de erflater wordt er vaak een executeur-testamentair benoemd. Wat doet deze executeur-testamentair eigenlijk precies? Waar en hoe is het allemaal geregeld?
Erfenissen: om te erven moet je bestaan

Erfenissen: om te erven moet je bestaan

In het erfrecht wordt de eis van 'het bestaan' gesteld. Wat zegt het wetboek hier allemaal over? Wanneer bestaat iemand wel en wanneer niet om te erven? Waar staat het allemaal beschreven?
Erfenissen: getrouwd zijn, partnerschap of samenwonen?

Erfenissen: getrouwd zijn, partnerschap of samenwonen?

In het Nederlandse erfrecht heeft men getracht alles te regelen met betrekking tot erfgenamen. Wie kunnen er erven? Gelden de erfrecht regels ook voor partnerschap of samenwonenden? Moet ik trouwen om…
Erfenissen: wie erft niet?

Erfenissen: wie erft niet?

Bij overlijden van de erflater valt de erfenis 'open.' Volgens de wettelijke regeling of bij aanwezigheid van een testament wordt een erfenis dan uiteindelijk verdeeld. Maar wie erft er uiteindelijk n…
Erfenissen: de bewindvoerder

Erfenissen: de bewindvoerder

Het testament wordt geopend en de notaris vermeldt dat de overledene een bewindvoerder heeft aangesteld. Wat is een bewindvoerder en moet hij zomaar geaccepteerd worden door de erfgenamen?
Gepubliceerd door Hermesse op 24-06-2011, laatst gewijzigd op 11-07-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.