Hermesse » Specials » Krachtige karolingen

Het tijdperk van de Karolingen: 714-814

De beroemdste heersers in de middeleeuwen waren ongetwijfeld de Karolingen: Karel Martel, Pepijn de Korte en Karel de Grote of Charlemagne. Zij heersten over een groot deel van West-Europa van 714-814.

De Karolingen

De historisch bekende 'leidersgroep' de Karolingen bestond 'slechts' uit drie mannen: Karel Martel, Pepijn de Korte en Karel de Grote. (714-814) Er is hierin sprake van een 'leidersgroep' omdat. Karel Martel, de eerste Karoling, weigerde om de toenmalige Merovingse koning te onttronen.

Het mag duidelijk zijn dat de naam 'Karoling' afkomstig is van de naam Karel. Peppin de Korte heette een Karoling te zijn omdat hij de lijn van zijn vader Karel Martel doortrok door zich de macht die toebehoorde aan de Merovingse koningen toe te eigenen. Toen de laatste Merovingse koning stierf liet Pepijn zich tot koning kronen. Zijn zoon Karel (de Grote) bracht het tot keizer. Karel de Grote's zoons verkwanselden het keizerrijk en slaagden er niet in de grote hoogte te bereiken van de Karolingen vòòr hen.
Er zijn spijtig genoeg weinig specifieke feiten bekend m.b.t. Peppijn de Korte. Hij was duidelijk in de historie een wat minder inspirerende figuur dan zijn vader Karel Martel of zijn zoon Karel de Grote.

Karel Martel

Leefde van circa 689 - 22 oktober 741. Hij staat bekend als Europa's grootste Islam bestrijder, toen hij de 'muzelmannen' bij Potiers terug drong. De vader en groot-vader van Karel Martel legden de hand op de Schat van de Merovingen. Over de vader en overgrootvader van Karel Martel: de Pepijns, de macht achter de troon van de Merovingen.

Karel de Grote

Leefde van ongeveer 746-814. De hoofse helden verhalen uit zijn tijd heten Karelromans. Een van de bekendste overgeleverde verhalen is de Vier Heemskinderen waarin Karel de Grote en zijn zuster Aye een prominente rol spelen.

De Schat van de Merovingen

Clovis, koning der Franken veroverde een grote schat op de Visigothen in 508AD. Waar kwam deze schat vandaan, wat is er door de eeuwen mee gebeurd? Een zoektocht door de Donkere Middeleeuwen.

De Pepijns: de heersers achter de troon van de Merovingen

De Merovingen heersten van voor 500AD tot 751AD. De laatste 120 jaar van hun regering werd echter gekenmerkt door de bijna ongebreidelde macht achter de troon van de Pepiniden: Pepijn van Landen en Pe…
De man met de hamer: Europa's grootste Islam bestrijder

De man met de hamer: Europa's grootste Islam bestrijder

In de donkere Middeleeuwen leefde een man met visie: Karel Martel. Hij begreep als geen ander het gevaar van de opkomst van de Mohammedanen via Spanje.

De Vier Heemskinderen: de Nederlandse legende

Een van de oudste Nederlandse legenden is die van de vier Heemskinderen uit de tijd van Karel de Grote. De legende vindt momenteel nog gretig gehoor in het zuid-oosten van België. Een (hernieuwde) ken…

De Vier Heemskinderen: de historische feiten

De sage van de vier Heemskinderen heeft in de literatuur altijd veel belangstelling genoten, niet in het minst omdat het een vroeg (13e eeuws) geschreven hoofs gedicht betrof dat haar weg vond in een…

De Vier Heemskinderen: Reinout en Roelandt

De sage van de Vier Heemskinderen was niet alleen beroemd in de Nederlanden en België maar ook in Frankrijk, Italië en Duitsland. De koene ridder Roelandt uit het 'Chanson de Roland' wordt in het Heem…

De Vier Heemskinderen: het Franse verhaal

De Nederlandse versie van het verhaal van de vier Heemskinderen is in de loop der tijden een volksroman geworden. Het verhaal van: les Quatre Fils de Aymon blijkt meer een sprookje te zijn. Een vergel…
Gepubliceerd door Hermesse op 19-06-2011, laatst gewijzigd op 20-06-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.