Hermesse » Specials » Geheimen christendom

De vele geheimen van het christendom

Zolang de wereld zich bezig hield met het christendom zolang ontstonden er vragen. Klopt wat er hier gezegd wordt wel? Waarom wordt bijvoorbeeld de vondst van de Dode Zee rollen en Nach Hammadi geschriften geheim gehouden? Waarom die geheimzinnigheid rondom de mens Jezus? En dan al die andere geheimen: Fatima en de Ark?

Wanneer ontstonden de geheimen?

Nadat Jezus op de wereld predikte en gekruisigd werd ontstond er binnen het Christendom een soort van heilig vuur om zijn woorden tot zoveel mogelijk mensen te brengen.(evangeliseren).
Hoe verder echter de tijd verstreek, hoe meer ruzies er ontstonden over de ware betekenis van Jezus Christus, zijn achtergrond en zijn woorden.

De Quelle, het 'bron'geschrift

Men meende dat er oorspronkelijk een 'notitie' van Jezus was geschreven die Jezus' exacte leer aangaf. Er wordt verondersteld dat de vroege getuigenissen over het leven van Jezus gebaseerd waren op deze notitie, die men in de wetenschap de Quelle noemt, de bron (afgekort Q.) Deze Quelle is onvindbaar alhoewel er stemmen opgaan dat de Quelle zich bevindt in de geheime archieven van het Vaticaan en dat de Quelle niet aan de wereld wordt bekend gemaakt omdat de manier waarop de Rooms-Katholieke kerk het geloof belijdt niet overeenkomt met hetgeen Jezus in de Quelle heeft laten noteren.

  • Er waren een behoorlijk aantal brieven en geschriften
  • over de christelijke messias geschreven, maar uiteindelijk zagen vele gelovigen door de bomen het bos niet meer.
  • De roep kwam om concilies bijeen te roepen,
  • kerkelijke vergaderingen, om de 'waarheid' vast te stellen over de leer van Jezus Christus. Helaas was men het tijdens deze concilies niet bepaald met elkaar eens. Over sommige items moest gestemd worden, bij andere onderwerpen moest men het ene verwerpen om het andere aan te nemen.

Het mag duidelijk zijn dat dat de waardheid niet ten goede kwam en dat men dan maar waarheden bedekte in het voordeel van de kerkeelijke doctrine.
Heel wat beweringen van de kerk werden derhalve verdedigd met de woorden uit

Psalmen 12,7: 'De woorden van de Heer zijn zuiver als zilver, gesmolten in de smeltkuil, gelouterd tot zevenmaal toe.

Pas in de twintigste eeuw durfde men openlijk aan sommige doctrines in de kerk te gaan twijfelen, maar het duurde tot de 21ste eeuw dat men er zeer openlijk over ging publiceren.

Geheimen onthuld:

Had Jezus een vrouw? Gezien de persoonlijkheid van Jezus lijkt het bijna onbestaanbaar dat hij niet was getrouwd. Hij begon zijn omzwervingen pas in zijn dertigste levensjaar.

Had Jezus een dochter? Het was een eeuwenlang bewaard geheim: aan de stam van het koningschap van de Merovingen stond Sarah, de dochter van Jezus en Maria Magdalena.

De bruidegom van Jezus' dochter

Als Sarah, de dochter van Jezus trouwde met een West-frankische koning die voorouder was van de dynastie der Merovingen, wie kan dan die koning zijn geweest?

Jezus' echte geboortedag het was al lange tijd duidelijk dat de kerk het Yule feest, het feest van de zonnewende om noemde naar de geboortedag van Jezus. Wanneer was dan Jezus' echte verjaardag?

Jezus' doodskleed Bij het opduiken van een lijkwade, gevonden door familieleden van vermoorde Tempelridders, ontkent de kerk in verontwaardigde hoge tonen dat dit het lijkkleed van Jezus Christus betreft, hoewel daar blijkbaar voor het jaar 1000 weinig twijfel over bestond.

Jezus' doodskleed: de bewijzen Er zijn bijzonder veel geschriften die tegen de authentiteit van Jezus' doodskleed, het kleed van Edessa en later Turijn zijn gericht. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de onderzoeken die wel wijzen in de richting van echtheid van de lijkwade van Jezus. Onderzoeken die langere tijd zijn achtergehouden, 'omdat de wereld er nog niet aan toe was.'

De geheimen van de Maria van Fatima De voorspellingen gedaan te Fatima werden lange tijd verborgen gehouden. Waar gingen deze voorspellingen over?

De duivel in de kerk Het gruwelijkste deel voor de kerk, dat het Vaticaan nog steeds niet echt heeft durven openbaren.
Maria wilde dat men in 1960 inzage had in het geheim, de kerk negeerde dat verzoek, dus heeft Zuster Lucia, een van de aanwezige kinderen bij de openbaringen van Fatima dit geheim uiteindelijk zelf via via geopenbaard.

De verdwijning van de Ark des Verbonds

De film: raiders of the Lost Ark legde de schijnwerper op de Oud Testamentische Ark des Verbonds. Waar is hij eigenlijk?

Het doodskleed van Jezus en het Vaticaan Verheerlijkt, verguisd en nu verzwegen.
Er is nog zoveel te ontdekken wat bedekt werd gehouden. De zoektocht gaat voort, want de mens heeft recht op de waarheid.

Had Jezus een vrouw?

Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw werden de veronderstellingen telkens luider: dat Jezus Christus getrouwd was. De Nag Hammadi geschriften uitgegeven in de 90-er jaren bevatten het evangeli…
Had Jezus een dochter?

Had Jezus een dochter?

Sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw verschenen telkens meer veronderstellingen dat Jezus Christus een dochter had die Sarah heette. Het succes van Dan Brown's Da Vinci Code heeft de discussie…
Jezus' echte verjaardag

Jezus' echte verjaardag

De vroege christenen besloten om het heidense Yule feest om te dopen tot het feest van Jezus' geboorte: kerstfeest. Zijn wij na ongeveer 2000 jaar in staat om Jezus' echte verjaardag te vinden?
Het doodskleed van Jezus

Het doodskleed van Jezus

De kerk heeft altijd ontkend dat hij nog bestond: de lijkwade van Jezus, waarin hij werd begraven in een grot. Toen een Griekse koning werd genezen door een kleed met de afbeelding van Jezus erop ware…

Fatima: Voorspellingen voor de wereld in de 20/21ste eeuw

Para-normale verschijningen werden waargenomen in en om het dorpje Fatima in Portugal in 1917. De Maria-verschijning van Fatima deed een hele reeks profetiën. Wat is er van de profetiën en oproepen va…
De duivel in de kerk

De duivel in de kerk

In 1917 werden er door Maria drie profetiën geopenbaard aan drie kinderen uit Fatima(Portugal). De derde profetie bleef officiëel nog geheim ook al mocht van Maria het geheim worden onthuld na 1960. W…

Raiders of the Lost Ark: de geschiedenis van een verdwijning

De Ark des verbonds blijft tot de verbeelding spreken. Mozes legde er de tafels met de geboden in en het volk Israel eerde er hun god JHWH mee. Totdat de ark plotseling verdween. Een zoektocht naar de…

Jezus' doodskleed: de bewijzen

Er zijn meer dan vermoedens dat het Kleed van Edessa, later de Lijkwade van Turijn genoemd, inderdaad de eeuwen heeft overleefd en het doek is waarin Jezus werd gewikkeld bij zijn begrafenis. In de tw…
De bruidegom van Jezus' dochter

De bruidegom van Jezus' dochter

De geruchten blijven hardnekkig: Sarah, Jezus' dochter trouwde in Frankrijk met een West-Frankische koning en werd daarmee stammoeder van het Koningshuis der Merovingen. Is het inderdaad mogelijk dat…
Jezus' doodskleed en de onthullingen van het Vaticaan

Jezus' doodskleed en de onthullingen van het Vaticaan

Er is veel gedoe geweest om de lijkwade van Turijn waarvan de gedachte opgeld doet dat het inderdaad Jezus Christus' doodskleed was. Verslag van misverstand op misverstand.
Gepubliceerd door Hermesse op 21-03-2011, laatst gewijzigd op 01-07-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Concilie_van_Antiochi%C3%AB
  • http://www.biblija.net/biblija.cgi
  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_Concilie_van_Nicea