Hermesse » Specials » Internationale strafvervolging

Internationale vervolging voor misdaden

Internationale vervolging voor misdaden Door de Instelling van het Joegoslavië Tribunaal en de oprichting van het Internationale Strafhof is het nu mogelijk om oorlogsmisdadigers en misdadigers tegen de mensheid internationaal te vervolgen. Daar zijn door het principe van de immuniteit ook uitzonderingen op. Verder zijn er (internationale) strafzaken die ook in Nederland met belangstelling worden gevolgd.

Internationale Strafvervolging

Door de oprichting van het Internationale Strafhof in Den Haag en de instelling van het Joegoslavië Tribunaal is de mogelijkheid ontstaan om internationaal misdadigers op te sporen en te vervolgen die oorlogsmisdaden zouden hebben gepleegd, of er van verdacht worden dat ze misdaden hebben begaan tegen de mensheid. Het Internationale Strafhof voldoet aan het gevoel van rechtvaardigheid met betrekking tot misdadigers, die om juridische redenen vaak niet in hun eigen land kunnen worden vervolgd.
Het Internationale Strafhof kan straffen tot vrijheidsbeneming uitspreken tegen veroordeelde international misdadigers.

Procedures en strafrechtsituaties

De procedures zijn ingewikkeld en in het algemeen langdurig. In deze special wordt geprobeerd om de 'gewone' toeschouwer meer inzicht te geven in wat er met betrekking tot het Internationale Strafhof plaatsvindt. Ook worden in deze special enige international bekende strafrechtsituaties behandeld.
Het Internationaal Strafhof: de delicten

Het Internationaal Strafhof: de delicten

Door de arrestatie van Mladic, de Servische generaal die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op 7500 moslims in de Sbrenica enclave is het Internationale Strafhof te Den Haag weer in de bela…

Aangeklaagd worden bij het Internationaal Strafhof

Als een aanklacht moet worden ingediend tegen iemand die verdacht wordt van oorlogsmisdaden bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, wat gebeurt er dan? Wie kan er een aanklacht indienen? Wat gebe…
Veroordeling en executie van (ex)staatshoofden

Veroordeling en executie van (ex)staatshoofden

Staatshoofden genieten immuniteit die ze vrijwaart van rechtsvervolging. Toch zijn er in het heden en nabije verleden enkele staatslieden te noemen die voor hun wandaden werden gearresteerd, veroordee…
Immuniteit of niet-vervolging van criminele staatshoofden

Immuniteit of niet-vervolging van criminele staatshoofden

Immuniteit van staatshoofden leek aanvaardbaar totdat Desi Bouterse, veroordeeld door de Nederlandse Justitie president werd van Suriname. Ook kan men vragen stellen bij Berlusconi's manier van regere…

De werking van het Joegoslavië Tribunaal

Nadat op 26 mei 2011 Ratko Mladic werd gearresteerd, maakte op 27 mei 2011 de bevoegde rechter van het oorlogstribunaal in Belgrado bekend dat Mladic mag worden overgedragen aan het Joegoslavië Tribun…

De Verenigde Staten en oorlogsmisdaden

De Verenigde Staten hebben tot nog toe geweigerd om het verdrag ten aanzien van het in 2002 ingestelde Internationale Strafhof te ratificeren. Een onderzoek naar de dualistische houding van de Verenig…

Het ziekte-excuus bij uitlevering voor oorlogsmisdaden

In mei 2011 werd Mladic gearresteerd, verdacht van o.a. oorlogsmisdaden om uitgeleverd te worden aan het Joegoslavië Tribunaal . De advocaat van Mladic claimt dat de verdachte te ziek is om voor het t…

De ex-vrouw van Marc Dutroux vervroegd vrij laten?

Toen er bekend werd gemaakt dat de ex-vrouw van Marc Dutroux, Michelle Martin, erin slaagde om spoedig in 2011 een 'voorwaardelijke' invrijheidsstelling te krijgen stootte dat op een muur van onbegrip…

Komt Marc Dutroux ook vervroegd vrij?

Nu Michelle Martin, de ex-vrouw van de infame Marc Dutroux waarschijnlijk binnenkort vervroegd wordt vrijgelaten gaf de advocaat van Marc Dutroux aan dat Marc Dutroux nu ook wel snel zou volgen. Hoe g…
Gepubliceerd door Hermesse op 30-05-2011, laatst gewijzigd op 19-07-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.