Hermesse » Specials » Vroege eeuwen

De eerste eeuwen van de jaartelling

De eerste eeuwen van de jaartelling Het is buiten kijf dat de eerste eeuwen van onze jaartelling de basis vormden voor onze geschiedenis en beschaving. Een overzicht van de heel verschillende gebeurtenissen die tesamen het raam vormden voor onze samenleving

Gebeurtenissen in de vroege eeuwen

De jaren voor het begin van de middelleeuwen (ongeveer 500AD) zijn de jaren waarin onze beschaving werd gevormd.
Behalve de Romeinse tijd waarin veldheren hun slagen optekenden is er maar weinig terug te vinden aan sporen uit de vroege eeuwen van onze jaartelling.

Uit de tijd van de Romeinse overheersing ongeveer 100BC-400AD

  • 50BC- 500 De Salische Franken of de Sicambri: uw Nederlandse voorouders
  • ongeveer 28AD-67AD De Bruidegom van Jezus' dochter
  • ongeveer 28AD- heden: Het doodskleed van Jezus
  • ongeveer 28AD Ben Hur, de film over de prins die de Romeinen weerstond.
  • 65BC-189AD: het 9e legioen en de verdwijning daarvan.
  • Ongeveer 180AD Gladiator, over de regeringstijd van Commodius, keizer der Romeinen
  • Ongeveer 400AD Arthur, de rex bellorum, verdwijning van Koning Arthur in de mist der eeuwen
  • Ongeveer 400AD Merlijn, verdwijning in de mist der eeuwen
Uw Nederlandse voorouders: de Salische Franken of Sicambri

Uw Nederlandse voorouders: de Salische Franken of Sicambri

Er is niet heel veel bekend van de Lage Landen rond het jaar Nul. Een enkeling besteedde er aandacht aan zoals Julius Ceasar, maar in de geschiedenis wordt meestal gauw de sprong gemaakt van de Romein…
De bruidegom van Jezus' dochter

De bruidegom van Jezus' dochter

De geruchten blijven hardnekkig: Sarah, Jezus' dochter trouwde in Frankrijk met een West-Frankische koning en werd daarmee stammoeder van het Koningshuis der Merovingen. Is het inderdaad mogelijk dat…
Het doodskleed van Jezus

Het doodskleed van Jezus

De kerk heeft altijd ontkend dat hij nog bestond: de lijkwade van Jezus, waarin hij werd begraven in een grot. Toen een Griekse koning werd genezen door een kleed met de afbeelding van Jezus erop ware…
Ben Hur: De feiten achter Hollywood

Ben Hur: De feiten achter Hollywood

De epische film Ben Hur onderging in bijna 100 jaar 4 remakes (herverfilmingen). Aan het verhaal in deze film veranderde weinig. Op hoeveel waarheid rusten de historische feiten uit deze film? Ben Hur…

Mist der eeuwen: de verdwijning van het 9e legioen

Het 9e legioen leek plotseling na de eerste eeuw uit de verslagen en geschiedenis te zijn verdwenen. Er zijn films verschenen over het lot van het negende legioen, omdat de verdwijning van een heel Ro…
Gladiator: de film en de werkelijkheid

Gladiator: de film en de werkelijkheid

De film Gladiator (2000) met Rusell Crowe in de hoofdrol is alom gelauwerd. Zo'n film maakt nieuwsgierig naar de werkelijke historische feiten. Een vergelijking: Hollywood versus de historische werkel…

Mist der eeuwen: de verdwijning van Koning Arthur

Koning Arthur van de Tafelronde. Wie kent hem niet? Er zijn talloze verhalen over hem geschreven, epische films over hem gemaakt en grote stukken proza aan hem gewijd, maar wanneer leefde hij eigenlij…
Mist der eeuwen: op zoek naar Merlijn

Mist der eeuwen: op zoek naar Merlijn

Hij staat vooral bekend als Merlijn de Tovenaar en speelt een prominente rol in de geschiedenis van Koning Arthur en zijn Ridders van de Ronde Tafel. Hoe echt is Merlijn werkelijk? Is er ook maar iets…
Gepubliceerd door Hermesse op 20-06-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.