Hermesse » Specials » Nostradamus

Nostradamus: de man, de profeet en zijn visies

Nostradamus: de man, de profeet en zijn visies Michel Nostradamus, de man van de cryptische profetiën. Hij is door de eeuwen heen zowel bewonderd als verguisd. Iedere keer als er rampen voorkomen: de aanval op het World Trade Center, de kernramp in Japan, de burgeroorlog in Irak heeft men de neiging om met duizende klikken per uur naar de sites over hem te gaan... om vrijwel onmiddellijk teleurgesteld te constateren dat hij totaal onbegrijpelijk is.

Michel Nostradamus

Hij leefde van 1503-1566 in de Franse Provence.
Zijn voorspellingen werden pas uitgegeven in de latere jaren van zijn leven: ongeveer na 1550
 • eerst in Almanakken (jaarlijks verschijnende boekjes met o.a. weers- en getijden voorspellingen)
 • in zijn Centuries: Een boek met 10x100 verzen waarin de toekomst van gebeurtenissen werd voorspeld.
 • In zijn brieven waarvan de belangrijkste de Brief aan Cesar was. In deze brief behandelt hij zijn voorspellingsmethode, de Apocalyps en de voorspelling van vele wereld omvattende rampen, waarbij hij gecodeerde jaartallen geeft.

 • Nostradamus, de man, de astroloog, de profeet
 • De mystieke Nostradamus: zijn werkmethoden Hoe voorspelde Nostradamus eigenlijk? Een kijkje in zijn geheime werkkamer.
 • Toekomst voorspellen met Horary astrologie, een van de systemen van Nostradamus
 • Nostradamus en het einde van de wereld. In zijn Brief aan Cesar geeft hij zijn mening over het einde van de wereld. Hij is één van de weinige profeten en onheilsvoorspellers die een plastisch beeld geven van hoe de wereld ten onder zal gaan.
 • Het einde van de wereld. Hierin wordt Nostradamus' visie over het einde van de wereld vergeleken met die van andere media, zoals het Boek Openbaringen etc.
 • In Nostradamus: geloof en Islam wordt zijn visie onderzocht ten aanzien van het Islamitische extremisme en zijn eigen Christelijk geloof.
 • In Nostradamus en Libië wordt ingegaan op Nostradamus voorspellingen ten aanzien van Libië in de 20ste en 21ste eeuw.
 • In Nostradamus en de rampen in Japan 2011 voorziet Nostradamus de vuurhaarden van drie kerncentrales, de aardbeving in zee en de tsunami op Fukushima.
 • In Nostradamus en Osama Bin Laden beschrijft Nostradamus hoe de grootste terrorist aller tijden wordt gevonden en geliquideerd.
 • In Nostradamus en de dreiging voor George W. Bush wordt een vers gepubliceerd dat reeds in 2001 gevonden was en dat gaat over een mogelijke aanslag op oud-president van de USA George W. Bush
 • Nostradamus en Catharina de Medici: over Nostradamus en de voorspellingen voor zijn beroemde beschermvrouwe
Nostradamus en het einde van de wereld

Nostradamus en het einde van de wereld

Nostradamus is één van de weinige profeten die een duidelijke Apocalyps of eindtijd visie heeft. Waar staat dat allemaal in zijn vele geschriften en uitgaven? Klopt het met andere eindtijd visies? Kun…

Nostradamus en Libië

De burgeroorlogsituatie in Libië smeekt bijna om een onderzoek hierover in de profetiën van Michiel Nostradamus, de profeet uit de Renaissance. Schrijft hij werkelijk over de Fransen die vooraanstaan…
Nostradamus, geloof en Islam

Nostradamus, geloof en Islam

Het lijkt iets van de laatste decennia: de confrontatie van de westerlijke wereld en Islam. Is dat ook zo? Wat heeft de beroemde profeet uit de 16e eeuw hierover te zeggen?
Het einde van de wereld?

Het einde van de wereld?

Aardbevingen en tsunamis, vulkaanuitbarstingen, overstromingen en de eindigende Maya-kalender in 2012. Alleen maar rampen of de aanloop naar het einde van de wereld? Een zoektocht door de geschriften…

De mystieke Nostradamus: zijn werkmethoden

De belangstelling voor de profeet uit de Renaissance Nostradamus groeit bij elke wereld omvattende calamiteit. Hoe vaker er verzen worden gevonden die 'helemaal raak' zijn, hoe vaker men zich afvraagt…
Nostradamus en de rampen in Japan 2011

Nostradamus en de rampen in Japan 2011

Is het waar dat Nostradamus de kernramp van 2011 in Japan heeft voorzien? Voorzag hij de aardbeving en de tsunami die de immense problemen voor Fukushima en Japan veroorzaakten?
Nostradamus en Osama Bin Laden

Nostradamus en Osama Bin Laden

Nostradamus was een profeet uit de 16e eeuw, die in staat was om heel wat schokkende en onthullende situaties te voorspellen. Zag hij ook de gewelddadige dood van Osama Bin Laden, 's werelds grootste…

Nostradamus en de dreiging voor George W. Bush

In 2001 werd een voorspelling ontdekt die betrekking leek te hebben op de toenmalige president George W. Bush, tegelijkertijd met het vers over de dood van Osama Bin Laden. De voorspelling over Bin La…

Nostradamus, de man, de astroloog, de profeet

Michel de Nostradame of Nostradamus leefde in de 16e eeuw van 1503-1566. Hij is voornamelijk beroemd geworden om zijn cryptische, ongedateerde voorspellingen, die tot de verbeelding gingen spreken zod…
Nostradamus en Catharina de Medici

Nostradamus en Catharina de Medici

Nostradamus (1503-1566) werd van een befaamde pestbestrijder in de vijftiger jaren van de 16e eeuw een beroemd ziener, profeet en astroloog. Zijn beroemdheid was mede te danken aan Catharina de Medici…
Gepubliceerd door Hermesse op 03-04-2011, laatst gewijzigd op 20-10-2011. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
 • http://yowusa.com/nostradamus/
 • http://cura.free.fr/dico2pro/609Ccesar.html